Paano Bang Makatulong?

Maaari kang magbigay ng kontribusyon. Malayo ang mararating ng pera na ibibigay mo sa pagtulong sa amin pumili ang mga babaeng kandidato na ating susuportahan.

Maaari kang magbigay ng hindi pera. Palaging may pangangailangan ng ilang mga bagay habang lumalaki ang kampanya, tulad ng:

  • tarpaulins
  • ball cap
  • pins
  • pamaypay
  • t-shirts
  • leaflets
  • at marami pang iba

Maaari kang mag organisa ng mga kampanya sa pangingilak ng pondo. Kakailanganin ang mga iba’t ibang paraan para makalikom ng mga pondo, at ang bawat kaunting pagsisikap ay makatutulong sa layunin.

IPAGKALAT ANG BALITA. Sabihin sa lahat ng iyong pamilya at kaibigan ang tungkol sa atin. Ibahagi sa lahat ang website na ito at ang ating mga social media page!

Kung nais mong makisali, maaari mong tignan ang aming impormasyon sa pakikipag-ugnay dito.